Hủy

Cơ chế chính sách Tin tức

Thu hút FDI: Ngành nào cần ưu tiên?

Thu hút FDI: Ngành nào cần ưu tiên?

Chuyển từ thu hút FDI dựa vào nhân công thấp sang những lĩnh vực giá trị cao hơn, đồng nghĩa với Việt Nam phải có những bí quyết mới

  • 14/11/2013 - 12:07

    Báo chí trong vòng xoáy kinh tế

    Chuyện tờ Thế giới mới giải thể vì khó khăn tài chính đã gián tiếp đặt ra nhiều vấn đề cho báo chí Việt Nam, nhất là ở góc cạnh kinh tế.