Hủy

Cơ chế giá Tin tức

Giá điện mắc kẹt

Giá điện mắc kẹt

Ngành điện tính chuyện đổi cách bán, nhưng cơ chế giá điện 2 thành phần có khả năng mắc kẹt với những vấn đề nội ngành.

  • 27/09/2015 - 11:45

    Lỗ kiểu… Coca Cola

    Kể từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam Coca cola chưa năm nào có lãi mặc dù doanh thu, quy mô liên tục tăng, vậy nghịch lý này do đâu?
  • 05/01/2015 - 16:02

    Linh hoạt điều hành tỷ giá

    Cơ chế điều hành tỷ giá của NHNN được các tổ chức tài chính uy tín đánh giá là một trong những thành công nổi bật của NHNN trong 3 năm qua.
XOR, XOR Việt Nam