Hủy

Cổ đông ngoại Tin tức

  • 13/08/2015 - 15:43

    Ai muốn mua một nửa Ngân hàng Đông Á?

    Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cho biết đang có nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề mua 49% cp để trở thành cổ đông chiến lược.