Hủy

Cố gắng Tin tức

  • 20/05/2013 - 14:11

    "PVX cố gắng không lỗ trong năm 2013"

    Để khắc phục lỗ trong năm 2013, PVX sẽ thực hiện thoái vốn khẩn trương tại các đơn vị thua lỗ, không nằm trong định hướng phát triển lâu dài.
  • 24/11/2012 - 20:42

    MySpace cố gắng vay vốn khoảng 50 triệu USD

    Công ty mẹ của MySpace hiện đang cố gắng vay vốn để giúp mạng xã hội này quay lại làm đối thủ trực tiếp của Spotify và Pandora trong năm 2013, theo Business Insider.