Hủy

Cổ Loa Tin tức

  • 05/11/2012 - 07:24

    Hà Nội dừng hàng loạt dự án BOT, BT

    UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 64 dự án tiếp tục triển khai, 11 dự án giãn tiến độ và 24 dự án phải dừng, không triển khai.