Hủy

Cổ phiếu ngành dược Tin tức

Cổ phiếu ngành dược phủ sắc tím

Cổ phiếu ngành dược phủ sắc tím

Phiên giao dịch 31/8, ngay từ đầu phiên sáng các cổ phiếu trong nhóm ngành dược phẩm đã đạt mức tăng mạnh mẽ, nhiều mã đã tăng kịch trần.