Hủy

Cổ phiếu OGC Tin tức

OGC và hành trình đi tìm đáy

OGC và hành trình đi tìm đáy

Trước những biến cố thời gian gần đây, cổ phiếu OGC đã liên tục tạo đáy mới và hành trình đi tìm đáy thực sự vẫn chưa có hồi kết.