Hủy

Cổ phiếu upcom Tin tức

Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2 của Tổng Công ty Phát điện 2.