Hủy

Cổ phiếu VCB Tin tức

Cổ phiếu

Cổ phiếu "vua" dẫn sóng trong tháng 4

Nhóm ngân hàng được đánh giá sẽ là động lực chính hỗ trợ thị trường trong tháng 4 nhờ triển vọng kinh doanh tích cực và dòng tiền của các quỹ ETF.