Hủy

Cơ quan chức năng Tin tức

  • 27/03/2013 - 10:34

    Nghỉ 5 ngày trong dịp lễ 30/4 và 1/5

    Các các bộ, công chức, viễn chức, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp... được nghỉ liên tục từ 27/4 - 1/5.