Hủy

.cổ tức cổ phiếu Tin tức

  • 17/05/2016 - 17:35

    FPT sắp chia cổ tức 25%

    FPT thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.