Hủy

Cổ tức Tin tức

  • 24/04/2018 - 08:39

    Vietjet chia cổ tức 60%

    Vietjet tiếp tục tạm ứng cổ tức bằng tiền tỉ lệ 10% trước thềm Đại hội cổ đông, chia cổ tức 60%