Hủy

CO2 Tin tức

  • 16/08/2023 - 14:42

    Vật liệu xây dựng xanh lên ngôi

    Đặt mục tiêu tăng lượng tiêu thụ và sản xuất vật liệu xây dựng “xanh”, Việt Nam đang tiếp cận với các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung mới.