Hủy

Colombia Tin tức

 • 26/07/2016 - 08:00

  Thị trường cà phê ngày 26/7

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,2-37,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 21/07/2016 - 08:17

  Thị trường cà phê ngày 21/7

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,8-38,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
 • 24/05/2016 - 08:09

  Bản tin thị trường cà phê ngày 24/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 35,4-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 09/12/2015 - 08:00

  Bản tin thị trường cà phê ngày 9/12

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 34,1-34,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
 • 08/10/2015 - 08:02

  Bản tin thị trường cà phê ngày 8/10

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 34,8-35,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.
 • 07/05/2015 - 08:34

  Bản tin thị trường cà phê ngày 7/5

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm khá mạnh về 36,9-37,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm mạnh.
Người Tiên Phong