Hủy

Con bệnh Tin tức

Giá tôm hùm tăng nhẹ

Giá tôm tăng nhưng lượng bán ra không nhiều do số tôm nuôi ở các lồng giảm mạnh thời gian vừa qua.