Hủy

Côn Minh Tin tức

  • 29/11/2013 - 12:27

    'Quận nghệ thuật': Từ câu chuyện dở dang ở Đà Nẵng

    Từ 5-6 năm trước thành phố Đà Nẵng đã có ý tưởng hình thành trung tâm nghệ thuật đương đại kiểu như "quận nghệ thuật" tại khu vực từng là làng pháo, làng nước mắm Nam Ô (Hòa Khánh), nhưng kết quả bất thành.