Hủy

Công chúa Tin tức

  • 11/02/2019 - 08:37

    Bầu cử Thái Lan thêm phần phức tạp

    Việc Công chúa Ubolratana Rajakanya muốn tham gia tranh cử, rồi lại bị chính Nhà vua-anh trai bà bác bỏ khiến bầu cử tại Thái Lan thêm phần phức tạp.
XOR, XOR Việt Nam