Hủy

Công nghệ y tế Tin tức

Cờ đến tay health tech

Cờ đến tay health tech

Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng phản ứng với dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup trong lĩnh vực y tế có cơ hội bùng nổ.

  • 02/03/2018 - 16:36

    Cơ hội của y tế 4.0

    Thị trường chăm sóc sức khỏe với quy mô hơn 90 triệu dân của Việt Nam đang trở thành đích đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  • 15/08/2013 - 15:36

    Con đường nào cho tăng trưởng dài hạn?

    Việc công nhận sáng chế và R&D như một khoản đầu tư trong phương pháp tính GDP mới của Mỹ một lần nữa cảnh tỉnh các nước đang phát triển về con đường tăng trưởng bền vững trong dài hạn.