Hủy

Công nghệ y tế Tin tức

Cơ hội của y tế 4.0

Cơ hội của y tế 4.0

Thị trường chăm sóc sức khỏe với quy mô hơn 90 triệu dân của Việt Nam đang trở thành đích đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  • 15/08/2013 - 15:36

    Con đường nào cho tăng trưởng dài hạn?

    Việc công nhận sáng chế và R&D như một khoản đầu tư trong phương pháp tính GDP mới của Mỹ một lần nữa cảnh tỉnh các nước đang phát triển về con đường tăng trưởng bền vững trong dài hạn.