Hủy

Công nghiệp chế biến chế tạo Tin tức

  • 06/03/2014 - 15:49

    Chỉ số hàng tồn kho tăng trở lại

    Chỉ số tồn kho tháng 2 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8% so với tháng trước và hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Người Tiên Phong