Hủy
Kinh Doanh

Chỉ số tồn kho công nghiệp tăng 11,6%

Thứ Tư | 01/10/2014 23:13

Tính đến thời điểm 1/9/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
 

Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2014 của Tổng cục thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,0%; ngành khai thác tăng 0,4%.

Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/9/2014 tăng 11,6% so với cùng thời điểm năm 2013. Việc mở rộng đầu tư vào công nghiệp chế biến chế tạo của các doanh nghiệp FDI cũng góp phần làm cho tỷ lệ tồn kho toàn ngành tăng lên.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao gồm: Sản xuất kim loại tăng 58,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 44,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 41,9%; sản xuất trang phục tăng 39,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 36,3%; sản xuất đồ uống tăng 20,8% …

Trong khi đó, một số ngành do thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất công nghiệp giảm, dẫn đến chỉ số tồn kho giảm như: sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 21,8%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 16,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 8,0%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 0,4% …

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2014 tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, chỉ số sử dụng lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,8%; sản xuất, phân phối điện tăng 2,6%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%; chỉ có duy nhất ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,6% so với cùng thời điểm năm trước.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO