Hủy

Cong su Tin tức

Người trẻ tìm hạnh phúc

Người trẻ tìm hạnh phúc

Nhiều người trẻ sẵn sàng từ bỏ áp lực trong công việc để theo đuổi cuộc sống “hạnh phúc”.

 • 31/05/2023 - 14:00

  Có phải cứ thành công thì sẽ tự tin?

  Để hạnh phúc và thành công, thì đầu tiên bạn phải tự tin… Nhưng mà để tự tin, thì bạn phải hạnh phúc, thành công hay được yêu thương trước đã.
 • 26/01/2023 - 07:30

  Dẫn dắt thay đổi

  Doanh nghiệp học cách thay đổi để thích ứng với biến chuyển nhanh chóng của công nghệ, thị trường, con người...
 • 14/12/2022 - 09:56

  Sự giàu có không đến từ may mắn

  Người thành công không bao giờ sợ hãi, họ tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn. Khi đầu tư, họ dùng tư duy tương tự để tiếp cận thị trường.