Hủy

Cong thong tin Tin tức

  • 26/12/2022 - 16:59

    Công nghệ xóa sổ hộ khẩu

    Từ ngày 1/1/2023, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử.