Hủy

Công trình phụ Tin tức

  • 10/10/2013 - 07:58

    EVN thấy "không sai phạm lớn"

    Nếu Thanh tra Chính phủ chỉ ra chỗ chưa đúng, vi phạm, chắc chắn EVN sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm túc theo kết luận thanh tra.