Hủy

Cong tu Tin tức

BIMICO dậy sóng nhờ đầu tư công

BIMICO dậy sóng nhờ đầu tư công

Với lợi thế là một đơn vị có trữ lượng đá lớn, đi cùng làn sóng đầu tư công đang là chất xúc tác mạnh đối với BIMICO.

  • 12/09/2020 - 16:30

    Cienco4 và cú hích từ đầu tư công

    Với lợi thế là doanh nghiệp hàng đầu trong hoạt động phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, C4G được dự báo hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công.