Hủy

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Tin tức

  • 04/01/2013 - 17:34

    REE đã sở hữu 22,26% vốn PPC

    REE sở hữu thêm 17,08 triệu cổ phiếu PPC, trong đó 16,31 triệu cổ phiếu từ EVN Finance. Tổng số cổ phiếu PPC mà REE nắm giữ là 70,81 triệu đơn vị.