Hủy

Công ty Cổ phần Phú Tài Tin tức

Top 50 2019: Công ty Cổ phần Phú Tài

Top 50 2019: Công ty Cổ phần Phú Tài

Chiến lược trong ngành gỗ của Phú Tài là mở rộng thị trường, thu hút nhân lực, khai thác hiệu quả các nhà máy, nghiên cứu sản phẩm mới...