Hủy

Công ty nước ngoài Tin tức

Lực hút dòng vốn ESG

Lực hút dòng vốn ESG

Việc tăng vốn đầu tư nước ngoài sẽ buộc các công ty tập trung nhiều hơn vào yếu tố bền vững ESG.