Hủy

Công ty trong nước Tin tức

Công ty trong nước sẽ đầu tư khu Ba Son

Công ty trong nước sẽ đầu tư khu Ba Son

Bộ Quốc phòng vừa đề nghị Thủ tướng cho phép chỉ định nhà đầu tư mua tài sản trên đất gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng khu Ba Son hiện hữu.

  • 24/06/2012 - 09:54

    CPI tháng 6 giảm 0,26%

    So với tháng 12/2011, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tăng 2,52% và tăng 6,9% so với cùng kỳ 2011.