Hủy

Credit Tin tức

  • 04/10/2022 - 17:11

    Credit Suisse sẽ là Lehman Brothers thứ 2?

    Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, dựa trên tình hình tài chính vào cuối quý II, nguồn vốn và thanh khoản của Credit Suisse hoàn toàn “khỏe mạnh”.
  • 14/04/2022 - 09:50

    Commercial banks tighten real estate lending

    Some banks have temporarily stopped providing loans to the real estate sector in the short term thanks to State Bank of Vietnam (SBV)'s policy on controlling credit growth in risky areas.
Người Tiên Phong