Hủy

Cún Tin tức

Dù là chó cũng phải có spa

Dù là chó cũng phải có spa

Chó cưng được cắt lông, tỉa móng, tắm gội, kiểm tra sức khỏe. Cửa hàng còn cung cấp đủ thứ từ thức ăn, đồ chơi cho đến nhà dành riêng cho chú khuyển.