Hủy

Cuộc chiến công nghệ Tin tức

  • 23/03/2013 - 08:17

    Google tham gia vào cuộc chiến đồng hồ thông minh

    Đồng hồ thông minh đang trở thành một trào lưu công nghệ mới trên thị trường. Sau khi Apple, Samsung tuyên bố đang phát triển smartwatch, đến lượt Google cũng "chen chân" vào thị trường.