Hủy

Cường quốc xuất khẩu Tin tức

  • 02/02/2013 - 07:58

    WTO có còn quyền lực?

    Sự vắng mặt dần của các cường quốc trong WTO là dấu hiệu cho thấy họ đã từ bỏ trách nhiệm tạo nên một tổ chức thương mại đa phương hiệu quả.
  • 03/01/2013 - 23:05

    Trung Quốc tăng cường dự trữ bạc

    Trung Quốc, nước sản xuất bạc lớn nhất thế giới đang tăng cường dự trữ bạc bằng chính sách giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu kim loại quý này.