Hủy

Cựu CEO Tin tức

  • 18/11/2013 - 15:28

    Dè chừng với một CEO hào nhoáng

    Tổng giám đốc điều hành hào nhoáng thường đi kèm với một công ty bị buộc tội gian trá trong sổ sách, ở càng lâu càng dễ xẩy ra.
  • 05/06/2012 - 08:20

    "Đức sẽ giải cứu eurozone"

    Đức sẽ thực hiện bất cứ bước cần thiết nào để bảo vệ khu vực đồng euro (eurozone), cựu CEO Deutsche Bank Josef Ackermann cho biết.