Hủy

Cựu Tổng giám đốc IMF Tin tức

  • 02/08/2012 - 07:04

    IMF: Niềm tin toàn cầu đang suy giảm

    Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) yêu cầu chính phủ trên khắp thế giới đẩy mạnh phản ứng khi kinh tế cả các nước phát triển và mới nổi đang yếu đi.