Hủy

Da quoc gia Tin tức

Kim cương

Kim cương "thua thế" đá nhân tạo

"Kim cương là vĩnh cửu", nhưng có lẽ không còn đúng với ngày càng nhiều người tiêu dùng quay lưng với kim cương để lựa chọn đá nhân tạo.

XOR, XOR Việt Nam