Hủy

Dabaco Tin tức

 • 27/07/2020 - 14:00

  Dabaco lãi lớn từ 3F

  Động lực tăng trưởng doanh thu chính của Dabaco đến từ các mảng kinh doanh 3F.
 • 12/11/2019 - 14:00

  Trứng trợ lực cho thép

  Ngành thép xoay xở trong khó khăn bằng cách hoặc thu hẹp sản xuất, hoặc đầu tư ngoài ngành.
 • 06/11/2018 - 08:30

  Dabaco "thoát hiểm"

  Thoát lỗ ngoạn mục, phía sau Dabaco là cả một câu chuyện dài, trong đó thể hiện khá rõ những thay đổi trong chiến lược kinh doanh ở từng thời điểm.
 • 02/10/2018 - 15:41

  Dabaco đã vượt qua khó khăn

  Đối thủ của Trứng Ba Huân tại miền Bắc đang chuẩn bị kế hoạch mới cho cuối năm. Trong đó, có kế hoạch chuyển sàn.
Người Tiên Phong