Hủy

Đặc khu kinh tế Trung Quốc Tin tức

  • 02/06/2012 - 20:22

    Giá cao su giảm 4 tuần liên tiếp

    Giá cao su giảm liên tục bởi nợ công châu Âu trầm trọng thêm, đà hồi phục kinh tế Mỹ yếu ớt và tăng trưởng Trung Quốc chững lại.