Hủy

Đại dân tộc Tin tức

  • 22/11/2013 - 00:15

    Triển lãm “Hà Nội sắc màu”

    Mời các bạn đến với triển lãm Kính ảnh màu của Léon Busy. Triển lãm được vùng Île-de-France và UBND thành phố Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác vùng nhân mùa Pháp tại Việt Nam.