Hủy

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tin tức

  • 10/01/2013 - 11:26

    Phát hiện nhiều sai phạm tại VDB

    VDB cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích; thẩm định cho vay vốn chưa chính xác, sai căn cứ, vi phạm về tài sản đảm bảo.