Hủy

Đại hội cổ đông thường niên Tin tức

Vì sao Masan không chia cổ tức?

Vì sao Masan không chia cổ tức?

ĐHĐCĐ Masan năm 2015 đã thông qua nội dung tờ trình về việc sẽ không chia cổ tức năm 2014 và sẽ không trả thù lao cho HĐQT cũng như BKS.

  • 25/04/2013 - 15:40

    Sudico cam kết có lãi trong 2013

    2012 là năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận của Sudico âm, đồng nghĩa với nguy cơ bị loại khỏi sàn giao dịch nếu 2013 không có lãi.