Hủy

Đại hội IV Tin tức

 • 23/01/2013 - 14:15

  DAC, KMR lỗ quý IV/2012

  Lũy kế năm 2012, KMR đạt 349,39 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 4% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,12 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2011.
 • 20/01/2013 - 21:31

  PDR lãi 3,72 tỷ đồng quý IV/2012

  Lũy kế cả năm 2012, PDR lãi sau thuế 4,86 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011. Hệ số nợ/tổng tài sản cuối quý IV/2012 là 72%.
 • 08/01/2013 - 13:15

  SED hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2012

  SED lãi trước thuế 32 tỷ đồng năm 2012. Trong quý IV, lợi nhuận công ty tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ hoàn nhập từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.