Hủy

Đại hội nhiệm kỳ Tin tức

Người Việt bốn phương (số 590)

Người Việt bốn phương (số 590)

Doanh nhân Việt ở nước ngoài Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân, kiều bào...

  • 28/04/2014 - 12:21

    Vietinbank bầu lại Hội đồng quản trị

    Ngoài đặt mục tiêu lợi nhuận giảm so với 2013, nội dung được chú ý tại cuộc họp cổ đông sáng mai (29/4) của Vietinbank còn có việc bầu lại HĐQT.
  • 30/07/2013 - 16:12

    VBMA: Sẽ có trung tâm thông tin trái phiếu cho DN

    Thị trường trái phiếu Việt Nam đã những bước phát triển nhanh cả về chất và lượng trong thời gian qua, với quy mô tăng trưởng chiếm tỷ trọng khoảng 20,5% GDP và được đánh giá là thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2012.