Hủy

Đại minh Tin tức

 • 28/11/2018 - 06:30

  Thaco trước 2 thách thức mới

  Chuyển sang đa ngành cũng đồng nghĩa đặt Trường Hải Thaco đối diện với nhiều thách thức và đối thủ mới.
 • 24/01/2017 - 07:30

  Cuộc chiến trong ngành nhựa

  Sức ép M&A dữ dội từ các đối thủ nước ngoài buộc các doanh nghiệp nhựa trong nước phải tìm thế phá vây.
 • 09/08/2016 - 12:30

  Thừng ngoại trói thừng nội

  Doanh nghiệp Việt Nam không dám đầu tư lớn vào ngành có nhiều biến động và rủi ro như sản xuất dây thừng.
 • 02/08/2016 - 08:30

  Trường Hải và áp lực ngôi vương

  Trường Hải có thể có thể phải tạm gác lại giấc mơ tạo ra một chiếc xe 100% “Made in Vietnam” cho những tính toán thực tế hơn như bất động sản.