Hủy

Đài Truyền Hình Việt Nam Tin tức

  • 16/05/2013 - 20:30

    Xây dựng kênh truyền hình Quốc hội

    Ngày 16/5, ngày bế mạc phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn về chủ trương xây dựng kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam.