Hủy

Daiwa Tin tức

SSIAM lập quỹ tư nhân thứ 2

SSIAM lập quỹ tư nhân thứ 2

Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Daiwa đã hoàn thành đợt gọi vốn đầu tiên cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam Daiwa-SSIAM III.