Hủy

Đảm trách Tin tức

Craig Federighi: Thủ lĩnh mới nổi của Apple

Craig Federighi: Thủ lĩnh mới nổi của Apple

Tại Hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển (WWDC 2103), Craig Federighi – nhà điều hành ít được nhắc đến của Apple – đã đảm nhận bài phát biểu chính và nhận được đánh giá rất tốt.

  • 27/02/2013 - 17:24

    TIG bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc

    Ông Hoàng Đức Anh và ông Trần Viết Giang đảm nhận chức vụ trên từ ngày 25/2, đồng thời ông Nguyễn Văn Tuyên cũng từ nhiệm kể từ ngày này.