Hủy

Danapha Tin tức

Danapha đầu tư sâu để đón TPP

Danapha đầu tư sâu để đón TPP

Khi biên giới ngành dược mở cửa hoàn toàn, các doanh nghiệp nội sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh trước công ty ngoại với công nghệ cao và vốn lớn.