Hủy

Đảng Bảo thủ và Liên hiệp Tin tức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

"Tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và Liên hiệp vào thứ sáu ngày 7.6 để chọn ra người kế nhiệm", Thủ tướng Theresa May tuyên bố.