Hủy

Đăng ký mua cổ phiếu Tin tức

  • 12/06/2014 - 08:55

    Mua cổ phiếu phải xin phép?

    Nhiều doanh nghiệp mua cổ phiếu tại nhiều doanh nghiệp khác đang lo lắng do hoạt động này không nằm trong danh mục ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.