Hủy
Kinh Doanh

Nam Long phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu để chào mua 3 công ty con qua hoán đổi

Thứ Ba | 30/09/2014 08:04

Nếu chào mua thành công, Nam Long sẽ chuyển 3 công ty trên sang hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV.
 
Dự kiến từ 30/09/2014 đến 30/10/2014, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) sẽ chào mua công khai cổ phiếu của 3 công ty con bằng phương thức hoán đổi cổ phiếu. Nam Long cho biết đợt chào mua này giúp gia tăng thanh khoản cho cổ đông các công ty con.

Các công ty được chào mua gồm CTCP Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC), CTCP Đầu tư Nam Khang (Nam Khang), CTCP Phát triển Nam Long (Nam Long DC).

Nếu chào mua thành công, Nam Long sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại cả 3 công ty từ hơn 50% lên đến 100%.

Số lượng cổ phiếu NLG hiện tại là hơn 121 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu NLG đăng ký phát hành thêm là gần 14,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm bằng 11,9% tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại của công ty.

Vì đây là đợt phát hành để hoán đổi với các cổ đông của các công ty con nên giá cổ phiếu NLG sẽ không bị điều chỉnh tại ngày thực hiện hoán đổi.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của Nam Long tại các công ty con gồm Nam Long ADC 56,1%, Nam Khang 55,4%, Nam Long DC 51%.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu một phần dựa giá hoán đổi cổ phiếu NLG là 18.000 đồng. Tỷ lệ hoán đổi tại 3 công ty như sau Nam Long ADC 1,69, Nam Khang 1,07, Nam Long DC 1,71. Tức là, 1,69 cổ phiếu Nam Long ADC hay 1,07 cổ phiếu Nam Khang hoặc 1,71 cổ phiếu Nam Long DC sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu NLG phát hành thêm.

Như vậy, Nam Long sẽ phát hành thêm gần 7,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông Nam Long ADC, hơn 4,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông Nam Khang và hơn 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông Nam Long DC.

Số lượng cổ phiếu tại 3 công ty trên mà Nam Long sẽ sở hữu thêm gồm gần 12,7 triệu cổ phiếu Nam Long ADC (43,9%), gần 5,2 triệu cổ phiếu Nam Khang (44,6%) và gần 3,5 triệu cổ phiếu Nam Long DC (49%).

Hiện tại, cổ đông của Nam Long ADC ngoài Nam Long gồm Nam Khang sở hữu 13,5%, Ngân hàng Việt Á 7,8%, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Nam Long 5,3%. Cổ đông Nam Khang ngoài Nam Long còn có ông Nguyễn Xuân Quang sở hữu 12,2%. Cổ đông Nam Long DC ngoài Nam Long còn có bà Đoàn Thị Tuấn Hương sở hữu 20,2% cổ phần.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới